“Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu” Yayınlandı

29.05.2019
694
“Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu” Yayınlandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü İthalat ve Menşe Dairesi, “Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nu yayınladı. Söz konusu kılavuz ile Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği ve 2019/12 sayılı Genelge kapsamında özet beyan ile gümrük beyannamesinin verilmesi ve iş süreçleri görseller vasıtasıyla anlatılarak mezkûr tebliğden faydalanacak yükümlülere bir kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü İthalat ve Menşe Dairesi’nce yayınlanan “Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda, varış öncesi gümrük işlemleri sürecinin nasıl yapılacağına dair şu maddeler sıralanıyor:

1- Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği kapsamında Bakanlığımızca varış öncesi gümrük işlemlerini yapmak için yetkilendirilen kişiler/firmalar ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahiplerinin söz konusu kolaylaştırmadan yararlanması için ithal eşyasının Genel Müdürlüğümüzce belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde duyurulan eşyadan olması gerekmektedir.

2- Söz konusu eşyanın denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelmesi ve aynı konteyner içerisinde Tebliğ kapsamından yararlanmayan bir eşya olmaması ve yine alıcısı farklı olan başka bir eşya da olmaması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, eşya parsiyel taşımacılık kapsamında gelmemelidir.

3- Özet beyan verilmesi aşamasında, Özet BeyanTC modülünde taşıma senedine ilişkin bilgilerin yer aldığı ekranda eşyanın konteyner ile geldiği belirtilir. Bu aşamada, eşyanın ambar harici olup olmadığı belli olmayacağı için ambar haricinin seçilmemesi gerekmektedir.

4- “BS-18” koduyla beyanname açılabilmesi için özet beyanının ilgili taşıma senedinin tamamına açma yapılması gerekmekte olup özet beyan ilgili taşıma senedi ile detaylı beyanda beyan edilen kap adedi eşit olmalıdır.

5- Tebliğ kapsamında ithalata ilişkin gümrük beyannamesi verilebilmesi için tescil edilmiş statüde bir özet beyanın bulunması yeterli olup, özet beyanın onaylanmış olmasına gerek bulunmamaktadır.

6- Detaylı Beyan modülünde, izin kapsamında işlem görecek gümrük beyannamesinin “BS” kutusuna “BS-18” yazılır.

7- Detaylı beyan aşamasında, 31-Konteyner sekmesinde eşyanın taşındığı konteyner numarası, Özet Beyan’da beyan edilen konteyner numarası ile aynı olacak şekilde beyan edilir.

8- Tarife ekranının çağırılmasının akabinde ise, Vergi ve Dokümanlar ekranında eşyanın uygunluk belgesine tabi olması halinde uygunluk belgesinin veya laboratuvar tahliline tabi olması halinde emsal tahlil raporunun beyan edilmesi gerekmektedir.

9- Detaylı beyan aşamasında, özet beyan açma yaparken “Özet Beyanın Bir Kısmı” ve ilgili Taşıma Senedi seçilir.

10- Gümrük beyannamesinin tescil edilip onaylanmasının akabinde, sarı hat kriterine göre muayene ataması yapılan gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın işlemleri varış öncesi gümrükleme izni kapsamında devam edilir.

11- Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği kapsamında tescil edilen beyannamenin sarı hat kriterine göre muayene ataması yapılması durumunda, Muayene Memurunca muayene ve kontrol belge üzerinden gerçekleştirilecektir. Muayenenin olumlu olması halinde beyannamenin statüsü “Muayene Onaylanmış”a gelecek ve vergilerin ödenmesi mümkün hale gelecektir.

12- Muayene işlemleri tamamlanan ve ilgili rejim uyarınca vergileri ödenen veya teminata bağlanan gümrük beyannamesi varış bildirimi onayı ile birlikte serbest dolaşıma giriş rejiminde kapalı, dahilde işleme rejiminde kapatılabilir statüye gelir.

YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.