Kapat

TPAO Malzeme Taşıtacak

turkiye-petrolleri
blank
blank

TPAO, Adıyaman Bölge Müdürlüğü, treyler araçlar ile malzeme taşıtacak. Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü arama ve üretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, petrol sahalarına, sahadan sahaya, sahadan Bölgelere, yeni keşfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan tüm yerlere petrolle ilgili veya ilgili olmayan malzemeleri, kule malzemelerini, boru, kimyevi maddeleri, 2014 veya daha yukarı modelde, olacak şekilde toplam beş (5) adet treyler aracın hizmet alım işi yapılacak.

İhale, 20.07.2018 tarihinde saat 14:30’da TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonunda yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecek.

İhale dokümanı, TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 numaralı odadan görülebilecek ve 200 TL karşılığında Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler, 20.07.2018 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P.A.O. Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olacak. İstekliler teklif bedelinin yüzde 3’ü oranında geçici teminat verecekler. Konsorsiyumlar iş ortaklıkları ihaleye teklif veremeyecek.

blank