Kapat

Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı Düzce’de Yapılacak

les-calistayi
blank
blank

Ülkemizde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında lojistik ve taşımacılık ile ilgili bölüm/program sayısı 150’yi aşmış durumdadır. Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi gibi farklı isimlere sahip bu programların amacı, lojistik sektörünün gereksinmeleri doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmekte olup bu programlarda okutulan dersler oldukça farklı olabilmektedir. Her programın kendi vizyonu doğrultusunda farklı ders planlarına sahip olması doğal ve doğrudur. Ancak lojistik sektöründe çalışacak mezunların temel bilgi ve becerilerinin ortak olması da diğer önemli bir konudur.

İşte bu nedenlerle belirtilen program ve bölümler arasında asgari ortak noktaları ve buna bağlı temel meslek dersleri ve içeriklerini lojistik sektörünün gereksinmeleri doğrultusunda belirlemek üzere Lojistik Derneği (LODER) tarafından çok sayıda üniversitenin öğretim elemanları ve sektör temsilcilerinin katılımı ile bir çalışma grubu oluşturulmuş ve öncelikle Fakülte ve Meslek Yüksekokulu bölüm ve program adlarının değerlendirilmesi yapılmış tüm programlar şu 3 referans program adı altında gruplandırılmıştır: 1) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte), 2) Lojistik Yönetimi (Fakülte) ve ) Lojistik (Meslek Yüksekokulu). Öncelikle söz konusu program mezunlarına yönelik sektör beklentileri belirlenmiş ve program çıktılarına dönüştürülmüştür. Program çıktıları doğrultusunda ders planları, ders kredi ve AKTS saatleri ile seçmeli ders oranları grup üyeleri tarafından belirlenmiştir.

İlki 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesi / Kütahya’da yapılan çalıştayların ikincisi 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi / Konya’da ve 3. Çalıştay ise 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalar sırasında Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan sektörümüz ile ilgili Ulusal Meslek Standartları da dikkate alınmakta, böylece sektör temsilcileri tarafından hazırlanan meslek standartları ile yükseköğretim arasında sağlıklı bir bağ kurulmaya çalışılmakta ve tüm çalışmaların dokümantasyonunda Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne uygun hareket edilmektedir.

Tüm çalıştaylarda sektör ve öğrenci temsilcilerinin görüşlerine yer verilmekte; gereğinde programlar revize edilmektedir. Halen oluşturulan ders planlarına göre ders izleklerinin (içeriklerinin) yazımı çalışmaları sürmektedir. Dersleri verecek öğretim elemanlarına yönelik “Eğitimcilerin Eğitimi” çalışmaları yapılması da planlanmaktadır. Ders izleklerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek faaliyetler şu şekildedir:

1. Eğitimci Niteliklerinin Belirlenmesi ve Eğitimci Eğitimi
2. Yaparak Eğitime Ortamı Koşullarının Belirlenmesi (Laboratuvar, vd.)
3. Referans Ders Kitaplarının Ortaklaşa Yazılması
4. Program Kritik Başarı Etmenlerinin Belirlenmesi ve Program Performans Ölçüm Sisteminin Oluşturulması
5. Denetim ve Raporlama Sisteminin Oluşturulması
6. Akreditasyon Çalışması

Dördüncü çalıştay 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde Düzce Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Düzce Pelemir Otel’de gerçekleştirilecek olup Çalıştaya YÖK Kalite Kurulu Başkanı Prof.Dr.Muzaffer Elmas katılacaktır. Çalıştay Programı aşağıda verilmiştir.

LOJİSTİK EĞİTİM STANDARTLARI (LES-4) ÇALIŞTAYI POGRAMI
15 – 16 EYLÜL 2018
PELEMİR OTEL – DÜZCE

les-1gun

les-2gun

les-afis

blank