Araçların Isıtıcı Depolarına Akaryakıt Dolumu ÖTV ve KDV İstisnasına Tabii Midir?

mali-musavir
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

O da şudur: Bilindiği üzere,  yurt dışına yapılan ticari eşya taşımacılığında oluşan taşıma maliyetlerinin azaltılması ve ihracatın teşviki amacıyla, ihraç malı taşıyan araçların, standart yakıt deposuna yapılan akaryakıt dolumu ÖTV ve KDV’den istisna edilmişken, bu istisnanın, ihraç malının bozulmaması araçların ısıtıcı depolarına yapılan akaryakıt teslimini de kapsayıp kapsamadığıdır.

Bilindiği üzere; 4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/A ve 3065 sayılı KDV Kanununun 14/3 üncü maddelerinde yer alan istisna; kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla bu araçların soğutucu (frigorifik) ünitelerinin depolarına da teslim edilen akaryakıt için uygulanacaktır. Dolayısıyla ihraç ürünü taşıyan çekici ve soğutucu ünitelerine sahip yarı römorkların soğutucu ünitesinin; soğutma-ısıtma olarak teknik özelliğinin bir arada bulunması ve ihraç ürününün ortam ısısına göre eksi veya artı olarak ayarlanması halinde akaryakıt teslimi yapan şirketlerde tarafından, çekici ve soğutucu ünitelerine sahip yarı römorkların frigorifik depolarına yapılan akaryakıt teslimi(Örneğin : Motorin) ÖTV ve KDV’den istisna edilmesinde sorun yaşanmamaktadır. Ancak, T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının; 23.10.2017 tarih ve  64597866-135[7/A]-19858  sayılı özelgesine göre ihraç malı taşımasına karşın sadece ısıtma sistemi olarak teknik özelliği bulunan çekici ve ısıtıcı ünitelerine sahip yarı römorkların standart yakıt depoları dışındaki ısıtıcı ünitelerine yapılan akaryakıt(motorin) dolumun da ÖTV ve KDV’den istisnası uygulanmayacaktır.

Biz bu görüşe katılmıyoruz. Şöyle ki; 5493 sayılı Yasanın; 1’inci maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/A) maddesini eklenmiş, 2’nci maddesiyle de, Katma Değer Vergisi Kanununun 14’üncü maddesine istisna öngören üçüncü fıkrası eklenmiş olup bu değişikliklere ilişkin madde gerekçesinde de, standart depo teriminin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167/9-(c) maddesi kapsamında gümrük vergisi istisnası(Gümrük Kanununun 167/9-(c) maddesinde, ulaştırmacılıkta kullanılan eşyalardan, ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut akaryakıt ve madeni yağlar gümrük vergilerinden muaf tutulmuştur.) uygulanan miktardaki akaryakıtın bulunduğu standart depoları ihtiva ettiği açıklanmış, öngörülen muafiyetin ne şekilde uygulanacağına ilişkin, Resmi Gazetenin 5.2.2000 tarihli ve 23955 sayılı nüshasında yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2000/53 sayılı Kararına Ek Kararnamenin 102/1. fıkrasında da söz konusu standart depo deyiminin, özel ve ticari araçlarla özel konteynerlere üretici tarafından kalıcı olarak yerleştirilen ve kalıcı düzeni, yakıtın doğrudan sevkedilmesi; nakliye sırasında soğutma ve diğer sistemlerin işletilmesine olanak sağlayan depo anlamına geldiği; akaryakıtın doğrudan yakıt olarak kullanımı için tasarlanmış ve ulaşım araçlarına yerleştirilmiş akaryakıt depoları ile ulaşım araçlarında bulunabilecek diğer sistemlere yerleştirilmiş depoların da standart depo olarak kabul edileceği, düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan kanun ve Bakanlar Kurulu Kararları ışığında oluşan görüşümüze göre; sadece ısıtma sistemi olarak teknik özelliği bulunan çekici ve ısıtıcı ünitelerine sahip yarı römorkların standart yakıt depoları dışındaki ısıtıcı ünitelerine yapılan akaryakıt(motorin) dolumunda ÖTV ve KDV istisnası uygulanması gerekmektedir. Zira Bakanlar Kurulunun 2000/53 sayılı Kararına Ek Kararnamenin 102/1. Fıkrasında ulaşım araçlarında bulunabilecek diğer sistemlere yerleştirilmiş depoların da standart depo olarak kabul edileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Diğer taraftan  söz konusu KDV ve ÖTV istisnasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise, 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde açıklanmıştır. Bu tebliğlerde yer alan açıklamalara göre, istisna kapsamında motorin teslim edilecek araçlar: Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen; C1, C2, L2 ve M3 yetki belgelerine haiz bir işletmeye kayıtlı olan Türk plakalı kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorklarıdır. Bu kıstasları sağlamayan/karşılamayan araçlara yapılan akaryakıt teslimlerinde KDV ve ÖTV istisnası uygulanmayacağı tabiidir.

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Lojistik Defteri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

deneme